Købsbetingelser for bookinger af ESCAPE ROOM by Midgaard Event

Vær opmærksom på følgende

1 – SPILLEREGLER ESCAPE ROOM AF MIDGAARD EVENT
Vi glæder os til at se jer, og oplever utroligt sjældent problemer. Vi ønsker dog, at alle gæster får en stor oplevelse, og beder derfor følgende spilleregler bliver fulgt.

1.1 ESCAPE ROOM er designet til at bruge samarbejde, kommunikation og kreativitet.

1.2 Det er forbudt at bruge fysisk styrke til gennemførsel af spillet, fx ved at tvinge døre eller åbne låse.

1.3 Det er forbudt at medbringe værktøj eller hjælpemidler ind i spillerummene.

1.4 Det er forbudt uden foregående aftale at medbringe kamera, telefon eller på anden vis tage billeder, optage film eller på anden måde gengive dele af spillene i ESCAPE ROOM.

1.5 ESCAPE ROOM er et røgfrit område. Rygere henvises til fortovsområdet udenfor.

1.6 Der er adgang forbudt for dyr i ESCAPE ROOM uden foregående aftale.

1.7 Deltagere skal følge instruktioner og anvisninger fra Midgaard Events personale.

1.8 Midgaard Event kan afvise gæster, hvis de ikke følger stedets spilleregler, handler groft forsømmeligt, modsætter sig personalets anvisninger, er kraftigt berusede, udviser ubehagelig adfærd eller er til gene for personale og øvrige gæster, eller efter personalets skøn medfører forhøjet fare for personer eller inventar. Bortvisning kan være af enkelte individer eller hele gruppen og giver ikke ret til refusion eller ombytning, uanset årsag. Ved grov forsætlighed vil der blive rejst erstatningskrav.

1.9 Det er alene vores personales skøn, om spillereglerne efterfølges.

1.10 Køber er ansvarlig for at alle deltagere følger spillereglerne, og hæfter for hærværk eller groft uansvarlige skader forårsaget af deltagere.

Øvrigt aftalegrundlag

2 – RESERVATIONER

2.1 En reservation er først gennemført, når Midgaard Event har afsendt bekræftelsesmail med bookingnummer.

2.2 Hver booking har et unikt ordrenummer, der giver adgang til vores spil.

2.3 Køber vil via e-mail modtage en bekræftelse, der indeholder ordrenummer, den nøjagtige dato og tidspunkt for reservationen, samt hvilke services der er købt. Ved tvivlstilfælde er det tidspunktet og indholdet i bekræftelsesmailen, der gælder.

2.4 Vores spillerum og historier bliver løbende udviklet og justeret. To reservationer kan derfor være forskellige.

2.5 Spillerummene er indrettet en smule forskelligt, men byder på samme spiloplevelser. Midgaard Event har ret at placere afviklingen i det spillerum det mener bedst velegnet.

2.6 Spillere under 13 år skal ledsages af mindst én voksen pr spillerum, medmindre andet på forhånd er aftalt.

2.7 Midgaard Event forbeholder sig ret til at anmode om at se ID for at verificere spillernes alder.

3 – PRISER OG BETALING

3.1 Priserne hos “ESCAPE ROOM by Midgaard Event” er vist i danske kroner og inkluderer moms. For erhvervsbookinger er prisen ekskl. moms specificeret.

3.2 Alle andre ydelser eller services, der ikke indgår i den oprindelige reservation, vil blive faktureret særskilt.

3.3 Midgaard Event forbeholder sig ret til at justere sine priser løbende. Alle ydelser vil blive udregnet efter de satser, der er angivet i det øjeblik, ordren bliver afgivet.

3.4 Betalingsvilkår afhænger af, om køber har foretaget en PRIVAT booking eller ERHVERV booking. Vilkårene afhænger alene af, hvilken service køber har købt, og ikke hvorvidt vedkommende er erhvervsdrivende eller forbruger.
3.5 For PRIVAT bookinger gælder fuld forudbetaling ved reservation.

3.6 For ERHVERV bookinger gælder 14 dages betalingsfrist. Beløbet skal dog altid være indbetalt senest 1 uge før ordredato.

4 – MIDGAARD EVENTS RET TIL ÆNDRINGER I RESERVATION

 4.1 Midgaard Event kan annullere en bestilling, hvis vi skønner det nødvendigt, fx ved defekt i rummet, sygdom, oversvømmelse, brand. m.fl. I et sådan tilfælde har Køber ret til flytning af reservationen eller annullering og refusion. Annullering og refusion angår alene de dele af reservationen, der ikke kan opfyldes, og ikke evt. samtidigt liggende reservationer af andre rum eller aktiviteter. Der gives ikke erstatning udover refusion.

4.2 Hvis køber mangler at betale rettidigt, har Midgaard Event ret at annullere reservationen uden varsel eller fastholde reservation og krav om betaling.

5 – KØBERS RET TIL ÆNDRINGER I RESERVATION

5.1 Bookinger i ”ESCAPE ROOM by Midgaard Event” bestilles som køb af koncert og teaterbilletter, og bestilling er bindende og uden fortrydelsesret, uanset om der er betalt eller ej.

Afbestillingsvilkår

5.2 Afbestillingsvilkårene afhænger af om køber har foretaget en PRIVAT booking eller ERHVERV booking. Vilkårene afhænger alene af hvilken service køber har købt, og ikke hvorvidt vedkommende er erhvervsdrivende eller forbruger.

5.2.1 For PRIVAT bookinger er køb bindende og køber kan ikke foretage afbestilling.

5.2.2 For ERHVERV bookinger kan køber, frem til 1 måned før ordredato, foretage flytning eller afbestilling af reservationer, og herefter er køb bindende. Retten til afbestilling angår alene ESCAPE ROOM, og ikke øvrige aktiviteter såsom casino, vinsmagning, cocktailskole, catering m.fl. som er bindende ved bestilling.

5.2.3 For både PRIVAT og ERHVERV gælder at Køber frem til 2 uger før ordredatoen, kan bede om at få flyttet en bestilling omkostningsfrit, og herefter mod et flytteomkostning per rum. Flytteomkostningen dækker administration og booket personale, samt evt. tabte salgsmuligheder og udgør i 2020, 500,- inkl. moms per rum. Flytning forudsætter at betalingsbetingelserne og forfaldsdato i den oprindelige booking overholdes. 48 timer før kan arrangementet ikke længere flyttes, og køber må evt. foretage en ny booking.

5.3 For både PRIVAT og ERHVERV gælder, at køber frem til 2 uger før ordredatoen kan ændre deltagerantallet. Reduktion af deltagerantal kan maksimalt nedjusteres til 3 voksne deltagere per rum.

5.4 Forplejning kan altid afbestilles omkostningsfrit frem til 1 uge før ordredatoen.

6 – UHELD

6.1 Midgaard Event er ikke ansvarlig for ulykker forårsaget af deltagernes adfærd, herunder fx fald og snublen, slag på hoved eller krop samt berøring af elektriske installationer. Det står til enhver tid frit for deltagere ikke at deltage i aktiviteter.
6.2
 Kunders opbevaring af overtøj, tasker, mobiltelefoner mv. i ESCAPE ROOM sker på eget ansvar. Bemærk at mobiltelefoner ikke må benyttes i spillerummene.

7 – RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED

7.1 Midgaard Event besidder alle rettigheder til spil, gåder, design, scenografi i ESCAPE ROOM.
7.2 Midgaard Event besidder alle rettigheder til tekster, logoer, billeder eller ethvert andet element, der vises enten på hjemmesiden www.escaperoom.dk eller i e-mails fra ESCAPE ROOM/Midgaard Event.

7.3 Køber forpligter sig til at beskytte spillets fortrolighed og behandle indhold og gåder fortroligt, og ikke afsløre eller offentliggøre spillets indhold eller gåder. Dette gælder også blog, avis, online eller skriftlige medier uden foregående aftale.

7.4 Enhver reproduktion eller brug af gåder, handlingsforløb og markedsføringsmateriale vil blive betragtet som brud på Midgaard Events rettigheder. Det anses for skærpende omstændighed hvis det tilgår kommercielle formål.

7.5 Hvis brud på ovenstående vurderes at have skade på Midgaard Events forretningsmuligheder, kan det kræves erstattet og retsforfølges.

 

8 – BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG SIKKER BETALING

8.1 Alle personlige data håndteres med den største grad af omhu og diskretion. Midgaard Event opfylder betingelserne for benyttelse og opbevaring af personlige data, der foreskrives i persondataforordningen fra 25. maj 2018.

8.2 Ved bestilling giver du Midgaard Event lov til at bruge de dele af dine personlige data, som er nødvendige for at sikre en korrekt behandling af ordren. Du vil derudover kunne modtage kommercielle tilbud vedrørende Midgaard Events ydelser, og kan altid frabede dig disse. Midgaard Event deler ikke personlige oplysninger til tredjemand, undtagen leverandører der indgår i produktkæden, og alene til brug for Midgaard Events virke. Derudover kun efter anmodning fra en retslig myndighed eller anden administrativ myndighed, der ved lov kan forlange at blive underrettet om disse oplysninger.

8.3 Midgaard Event har overladt sit betalingssystem eksterne samarbejdspartnere med speciale i online betaling. Vores samarbejdspartnere opbevarer udelukkende data og historik af betalingsdata iht. til gældende lovgivning. Midgaard Event har ikke adgang til kreditkortoplysninger i vores egen database.

 

9 – GÆLDENDE LOVE

 

9.1 Nærværende generelle salgsbetingelser er omfattet af dansk lovgivning.

9.2 Enhver tvist skal forsøges løst ved forligsmæssig løsning.
9.3 Ved valg af domstol benyttes Københavns Byret.

9.4 Ved tvist om sproglig eller indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem danske og engelske aftalebetingelser har den danske version forrang.

Scroll to top
Køb et gavekort